phòng ngủ

Cuối ngày thì không gian trong phòng ngủ phải đáp ứng nhu cầu của sự thân mật mà môi trường này đòi hỏi các yếu tố không khí, thiền, thư giãn để đem lại cho khách hàng một không gian để phục hồi tinh thần, năng lượng trong các giai pháp thân thiện và chức năng tiện ích. 

Để tạo ra một không gian như vậy AASTUDIODESIGN sẽ tạo ra cho khách hàng nhiều sự lựa chọn giữa các giải pháp như: cổ điển, cổ điển đương đại, hiện đại.